کناف

کناف یا گچبرگ ، این محصول به جای جوشکاری و رابیس کاری و گچکاری برای سقف های ساده (فلت) نور مخفی ، آرک و اشکال هندسی زیر سقفی ، لوستر ، زیر لامپ و … استفاده می شود.

از دیگر کاربرد های کناف برای جداسازی دیوارهای داخلی(درایوال) استفاده میشود.

از دیگر موارد استفاده کناف دکوراسیون داخلی ، دکوراتیو می باشد.

کناف یا گچبرگ